Over ons

De HTS Group wil zich onderscheiden door dienstverlening. Flexibel en slagvaardig bieden wij voor elke logistieke vraag een oplossing. Onze prestaties laten wij daarbij graag voor zich spreken. Elk van de werkmaatschappijen staat garant voor kwaliteit, uitgevoerd door een betrokken staf met daadwerkelijke kennis van zaken. In alle gevallen gebeurt dit vanuit dezelfde hoogwaardige basisprincipes:

Kwaliteit staat voor ons altijd voorop. Suboptimaal is nooit goed genoeg. Onze mensen hanteren de hoogste standaarden, onze middelen voldoen aan de strengste eisen.

Betrouwbaarheid is de onvervreemdbare basis van onze dienstverlening. Opdrachtgevers weten uit ervaring dat zij altijd van onze dienstverlening op aan kunnen.

Veilig opereren is onze prioriteit nr. 1. Geen van de bedrijven binnen de HTS Group doet hieraan enige concessie. Iedereen moet elke dag gezond naar huis. Het milieu willen wij zo min mogelijk belasten.

Innovatie helpt ons bij het waarmaken van onze ambities. Vanuit onze basis kijken wij altijd vooruit. De lange termijn is voor de HTS Group belangrijker dan kortstondig succes.

Duurzaam opereren is vanzelfsprekend. In de toch al schone binnenvaart lopen wij voorop in het mee ontwikkelen en in de praktijk uittesten van nieuwe aandrijftechnieken, alternatieve brandstoffen, etc.

Medewerkers zijn het hart van onze organisatie. De HTS Group is trots op zijn familiegevoel. Iedereen werkt met een zelfde doel en ambitie. Elke medewerker is bereid om net dat stapje meer te doen.

Aansturing van de bedrijven binnen de HTS Group gebeurt via korte lijnen. Elk werkmaatschappij opereert zelfstandig, zonder verdere gedwongen winkelnering. Naar de klant toe zijn wij zo optimaal slagvaardig.